گروه ها و ائتلاف ها

در حال حاضر سه گروه در قالب ائتلاف در فضای مجازی و خبرگزاری ها برای اتاق تهران اعلام حضور کرده اند.

هنوز این ائتلاف ها لیست نهایی ارائه ننموده اند و انتظار می رود در روزهای آینده و پس از تایید لیست کاندیدا ها توسط هیات نظارت بر انتخابات فعالیت رسمی این ائتلاف ها آغاز شود.

#اتاقی_برای_همه که توسط حسن سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم آباد معرفی شد

#پیشگامان_اقتصاد که توسط مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین معرفی شد

#ائتلاف_برای_فردا که توسط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات از آن سخن به میان آورده شد

#اعتلای_اقتصاد_ایران که سه شنبه نهم بهمن در جلسه ای در هتل لاله تهران معرفی شد

#سفیران_باران نام گروهی دیگر از فعالین انتخابات اتاق نهم تهران می باشد

#ائتلاف_پویندگان_رشد_اقتصاد نام گروهی دیگر از فعالین اقتصادی کشور که به تازگی بیانیه خود را منتشر کرده است

گروهی از #انجمن_جوانان_کارآفرین نیز در لیست داوطلبین حضور دارند که در قالب ائتلاف بازرگانان جوان در حال فعالیت می باشند

در این میان گروهی از اعضای اتاق تهران نیز تحت عنوان #رویش_نو فعالیت هایی را آغاز نموده و هدف خود را ایجاد مشارکت حداکثری برای انتخاب نمایندگانی در #اتاقی_برای_همه عنوان نموده اند. این گروه خود را اعضای مطابه گر خوانده و از شهریور ماه آغاز به کار نموده اند.